Upravit stránku

Návštěvy u klientů

25. 05. 2020Zmeková Radka

Vážení rodinní příslušníci, vážení opatrovníci, dobrovolníci a osoby blízké,

obracíme se na Vás v souvislosti s Doporučeným postupem pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 vydaným MPSV.

Aktualizovaný plán stanoví možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče (dále „zařízení“) za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Opatření pro eliminaci nákazy Covid 19 nám umožňuje s ohledem na provozní možnosti omezit návštěvy a nastavit pravidla.

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá navštěvující osoba si při vstupu řádně vydezinfikuje ruce, následně ji bude změřena teplota, pokud ta bude vyšší než 37°C nebo bude zjevný pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Každý návštěvník si zakoupí na recepci hygienicky čistou jednorázovou roušku za 15 Kč, vyplní a podepíše dotazník o bezinfekčnosti.
  • Návštěvy klientů budou probíhat pouze ve vymezených společných prostorách (vstupní hala a prostor před automaty) a na zahradě.  Výjimky může schválit zdravotní sestra a ty se týkají pouze klientů v terminálním stádiu, za jasně vymezených bezpečnostních opatření.

Koordinace návštěv

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob, proto je nutné datum a čas návštěvy předem telefonicky domluvit na jednotlivých odděleních.

Klienty je možné v Centru navštěvovat denně od 9:30  - 11:30 hod a od 13:30 – 19:30 hod. Do odvolání budou možné max. hodinové návštěvy, abychom dali prostor všem z Vás.

Rádi bychom apelovali na omezení propustek domů, vzhledem k rizikům vyplývajícím z řady faktorů nedoporučujeme návštěvy doma. V případě propustek budeme nuceni podniknout preventivní opatření zabraňující šíření eventuální infekce a to 14 denní karanténou klienta na izolaci za účelem ochrany ostatních klientů a zaměstnanců Centra spokojeného stáří Alzheimer Care.

Není možné navštěvovat klienty v izolacích a karanténě.

 Jménem vedení společnosti Vás prosím o maximální zodpovědnost a pomoc ochránit Vaše blízké, naše zaměstnance a jejich rodiny před možnou infekcí.

Prosím Vás, abyste kontaktovali vaše rodiny a blízké našich klientů a seznámili je s těmito pravidly.

Těším se na osobní setkání.

Přeji Vám příjemné chvíle strávené s Vašimi blízkými.  

Iva Rejlová

ředitelka úseku sociálních služeb

tel.: 725 873 497